Lịch năm mới - Calendar

- Du Mục Art in lịch để bàn, lịch treo tường và lịch nẹp ống sáo hai đầu, trên máy in kĩ thuật số và giấy in cao cấp cho độ nét và màu sắc hoàn hảo

- Miễn phí các mẫu thiết kế từ thư viện mẫu của Du Mục Art,  miễn phí đưa hình ảnh, tên thương hiệu, logo, slogan của doanh nghiệp lên sản phẩm theo yêu cầu

- Lịch treo tường 7 tờ 30x30 cm khi mở ra có kích thước 30x60 cm; lịch 21x30 cm khi mở ra có kích thước 30x42 cm

- Lịch để bàn 13 tờ 20x21 cm (chân đế) có phần giấy in 21x15cm; lịch 15x25 cm có phần giấy in 15x25 cm (phủ đế)

Tên Số Lượng Từ Số Lượng Đến Giá Tiền

Tính Giá

Tiền Tạm Tính: